4. กลุ่มดาวจักรราศี


กลุ่มดาวจักรราศี หมายถึง กลุ่มดาวฤกษ์จำนวน 12 กลุ่ม ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ออกไป ซึ่งเมื่อมองจากโลกจะเห็นกลุ่มดาวเหล่านี้ ปรากฏแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลาของเดือน ซึ่งมนุษย์ในสมัยโบราณก็จินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวเป็นสิ่งต่างๆ


คำอธิบาย: http://4.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH5oYtpYpI/AAAAAAAAADY/Oa1ZX5mh3a0/s1600/untitled.bmp
กลุ่มดาวจักรราศี  ที่มา : oramew39.blogspot.com/p/blog-page.html


การแบ่งกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ตามแนวทางเดินของดวงอาทิตย์ ที่เรียกว่า เส้นสุริยะวิถี ออกเป็น 12 กลุ่ม
กลุ่มดาวกลุ่มแรก ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน จุดที่สุริยะวิถี เคลื่อนที่ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในเริ่มต้นของฤดูร้อน คือ กลุ่มดาวแกะ (Aries)

1.กลุ่มดาวแกะ  ( ARIES )
ราศี เมษ
คำอธิบาย: http://1.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH6NO35ZUI/AAAAAAAAADc/8RErznEy7Jk/s1600/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B01.jpg
กลุ่มดาวแกะ   ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html

คำอธิบาย: http://3.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH6X9CRWxI/AAAAAAAAADg/W67NEAK8yd4/s1600/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B0+2.gif
กลุ่มดาวแกะ  ที่มา   : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html


กลุ่มดาวกลุ่มแรกใน 12 ราศี คือ กลุ่มดาวแกะตัวผู้ เรียก ราศีเมษ ดาวกลุ่มนี้สังเกตได้ง่าย มีดาวสว่างสุกปลั่งอยู่ตรงหัวแกะ 3 ดวง มีรูปคล้ายสามเหลี่ยมมุมป้าน
กลุ่มดาวราศีเมษหรือกลุ่มดาวแกะ จะเห็นอยู่ตรงศีรษะเมื่อเวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี มีหลักการสังเกตง่าย ๆ สำหรับหาดาวกลุ่มนี้ คือ ดูจากกลุ่มดาวลูกไก่ เมื่อเห็นกลุ่มดาวลูกไก่แล้วมองไปทางทิศตะวันตก ใกล้ ๆ กลุ่มดาวลูกไก่จะเห็นกลุ่มดาวสามเหลี่ยมมุมป้าน ซึ่งเป็นหัวแกะได้ โดยง่าย และเมื่อมองไปทางทิศตะวันตกจะเห็นกลุ่มดาวม้า

 

2.กลุ่มดาววัว  ( TAURUS )
ราศีพฤษภ

คำอธิบาย: http://2.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH6gsquNBI/AAAAAAAAADk/8SuS2G7TriY/s1600/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A71.jpg
กลุ่มดาววัว  ที่มา  : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html

คำอธิบาย: http://3.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH6ppJrdVI/AAAAAAAAADo/JaSLTsCqOG8/s1600/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A72.gif
กลุ่มดาววัว  ที่มา  : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html

กลุ่มดาวในราศีที่ 2 หรือ กลุ่มดาวราศีพฤษภ คือ กลุ่มดาววัวตัวผู้ คนไทย โดยทั่วไปเห็นกลุ่มดาวนี้เป็น กลุ่มดาวธง สุนทรภู่เขียนชมดาวไว้ตอนหนึ่งวัน “ ดูโน่นแน่ะแม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ ดาวเต่า นั่นดาวไถ ดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กัน” ดาวธงของสุนทรภู่ คือ กลุ่มดาวหน้าวัวของกลุ่มดาว หน้าวัวนั่นเอง กลุ่มดาววัวเป็นกลุ่มดาวที่สะดุดตาเห็นครั้งเดียวจำได้ตลอดไป วิธีการสังเกตดูกลุ่มดาวนี้ง่าย ๆ คือ ดูจากกลุ่มดาวลูกไก่ ซึ่งเป็นกระจุกดาวที่ สวยงานที่สุดในท้องฟ้า กลุ่มดาวลูกไก่อยู่บนหนอกข้างขวาของวัว ฉะนั้นพอเห็น กลุ่มดาวลูกไก่ มองไปทางทิศตะวันออกจะเห็นดาวธงรูปสามเหลี่ยม คล้ายอักษร ภาษาอังกฤษ ตัว V มีดาวสีแดงสดใสชื่อ แอนดีบาแรน (Aldebarm) อยู่ตรงยอดธงเป็นที่สังเกต


3.กลุ่มดาวคนคู่  ( GEMINI )
ราศีเมถุน

คำอธิบาย: http://1.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH6xQ8Mw5I/AAAAAAAAADs/NDBGEHsP0Bs/s320/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%25881.jpg
กลุ่มดาวคนคู่  ที่มา  : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html
คำอธิบาย: http://3.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH7CcA1KiI/AAAAAAAAADw/Bgm0zGfZU08/s1600/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%25882.gif
กลุ่มดาวคนคู่  ที่มา  : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html


กลุ่มดาวในราศีที่ 3 หรือกลุ่มดาวราศีเมถุน คือ กลุ่มดาวคนคู่ ดาวกลุ่มนี้มีดาวดวง สว่างสุกใส 2 ดวง เป็นสังเกต คือ ดาว Pollux และ Castor ดาว 2 ดวงนี้ เป็นจุด สะดุดตาหาได้ง่าย อยู่ใกล้ ๆ กลุ่มดาววัว เหนือกลุ่มดาวนายพรานใหญ่ขึ้นมาทาง ทิศตะวันออกของกลุ่มดาวสารถี กลุ่มดาวคนคู่จะเห็นอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อเวลา 3 ทุ่มในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี
ดาวฤกษ์พอลลักซ์และแคสเตอร์นี้ คนโบราณโดยทั่วไปถือว่าเป็นดาวคู่แฝด คือชาวอาหรับเห็นเป็นนกยูง 2 ตัว ชาวอียิปต์เห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ 2 ต้น ชาวฮินดูเห็นเป็นเทพเจ้า 2องค์


4.กลุ่มดาวปู  ( CANCER )
ราศีกรกฎ

คำอธิบาย: http://2.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH8QqdbxaI/AAAAAAAAAD0/jJes79TYGI4/s1600/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9+1.jpg
กลุ่มดาวปู   ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html

คำอธิบาย: http://1.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH8qRzpv7I/AAAAAAAAAD4/r2w2RZjZ0BU/s1600/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9+2.gif
กลุ่มดาวปู ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html


ดาวฤกษ์พอลลักซ์และแคสเตอร์นี้ คนโบราณโดยทั่วไปถือว่าเป็นดาวคู่แฝด คือชาวอาหรับเห็นเป็นนกยูง 2 ตัว ชาวอียิปต์เห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ 2 ต้น ชาวฮินดูเห็นเป็นเทพเจ้า 2 องค์ กลุ่มดาวในราศีที่ 4 หรือ กลุ่มดาวราศีกรกฏ คือ กลุ่มดาวปู ดาวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดาว ที่ไม่สะดุดตาและหาได้ยากที่สุดในกลุ่มดาว
12 ราศี ดาวกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง กลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวสิงโต วิธีหากลุ่มดาวกลุ่มนี้ ก็ต้องหากลุ่มดาวคนคู่และ กลุ่มดาวสิงโตให้ได้ ระหว่าง กลุ่มดาวทั้งสองมีดาวฤกษ์ สว่างจาง ๆ อยู่ 8 ดวง ที่ประกอบกันเป็นตัวปูปูเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ไปโดยลำตัวไม่ตั้งตรงหรือ เห็นปรากฏถอยหน้าถอยหลัง ดวงอาทิตย์เมื่อเคลื่อนที่เข้ามาในกลุ่มดาวปู จะปรากฏเหมือนเคลื่อนที่ถอยหลัง ชื่อ ทรอปิค ออฟ แคนเซอร์ (Tropic of Cancer ) ได้ชื่อมาจากการเคลื่อนที่ ปรากฏของดวงอาทิตย์ว่าคล้ายปู เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏเข้าสู่กลุ่มดาวปู ราศีกรกฏ ( 22 มิถุนายน ) ระยะนี้เป็นฤดูร้อนทางซีกโลกเหนือ คนในประเทศ อบอุ่น จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะเมื่อเวลาเที่ยงวัน วันที่ 22 มิถุนายน เป็นวัน ที่มีเวลากลางวันมากกว่ากลางคืนมากที่สุด

5.กลุ่มดาวสิงโต  ( LEO )
ราศีสิงห์
คำอธิบาย: http://4.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH8xy4ESdI/AAAAAAAAAD8/I0Q04eNfX04/s1600/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25951.jpg

กลุ่มดาวสิงโต  ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.htm

l คำอธิบาย: http://3.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH88L16ylI/AAAAAAAAAEA/UGdOu7PiNSc/s1600/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25952.gif
กลุ่มดาวสิงโต  ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html


กลุ่มดาวในราศีที่ 5 หรือ กลุ่มดาวราศีสิงห์ คือ กลุ่มดาว สิงห์โตดาวกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มดาวที่คนรู้จักดีที่สุดและสะดุดตาที่สุดอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มดาวราศีสิงห์ เป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่ที่สุดตามที่ได้มีการบันทึกมา ดาวกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับ ดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด นับแต่แรกเกิดระบบสุริยะ ฉะนั้นทางโหราศาสตร์ เขาจึงกำหนดให้ดวงอาทิตย์เป็นเจ้าของราศีสิงห์นี้ กลุ่มดาวสิงห์โต เป็นกลุ่มดาวที่บอกฤดูกาลได้เมื่อจะเริ่มหน้าร้อนของฝรั่ง คือ ปลายเดือนมิถุนายน กลุ่มดาวสิงโตจะอย่างท้องฟ้าตั้งแต่เริ่มมืด กลุ่มดาวสิงโต จะอยู่กลางท้องฟ้าตรงศีรษะเมื่อเวลา 3 ทุ่ม (21.00 น.) ในวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี
ชาวอียิปต์โบราณบูชาดาวกลุ่มนี้เพราะอุทกภัยจากแม่น้ำไนล์ เกิดขึ้นเมื่อ ดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในกลุ่มดาวราศีนี้ บางท่านจึงสันนิษฐานว่า ตัวสฟิงส์ (Sphing) ของอียิปต์ส่วนหัวคื่อหญิงพรหมจารีย์ (ราศีกันย์ )ส่วนตัวคือสิงห์โต (ราศีสิงห์)

6.กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี ( VIRGO )
ราศีกันย์

คำอธิบาย: http://4.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH9Cd0zAeI/AAAAAAAAAEE/oyf08pgknXo/s320/%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A71.jpg
กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี  ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.html

คำอธิบาย: http://3.bp.blogspot.com/_owzpJyqaMk4/TRH9K_EpnGI/AAAAAAAAAEI/Xq4zOndWQE4/s1600/%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A72.gif
กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี  ที่มา : http://doramew39.blogspot.com/p/blog-page.htmlกลุ่มดาวในราศีที่ 6 หรือกลุ่มดาวราศีกันย์ คือ กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์ กลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงห์โตกับกลุ่มดาวคันชั่ง มีดาวฤกษ์ที่สว่าง สุกใสอันดับที่ 16 ในท้องฟ้า ชื่อ สไปกา (Spica) ซึ่งแปลว่ารวงข้าว จากแผนที่ ดาวเก่าแก่ เขาเขียนรูปกล่มดาวนี้เป็นผู้หญิงสาวถือฟ่อนข้าวสาลีอยู่ในมือ
ดาวกลุ่มนี้มีดาวสำคัญ เกี่ยวกับวิชา ดาราศาสตร์อยู่อย่างหนึ่งคือ จุดตัดของ เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า และเส้นอีคลิพดิคจุดที่ 2 ซึ่งเรียกว่า Autumnal Equinox (บางท่านเรียกวันสารทวิษุวัต แปลว่า วันที่ดวงอาทิตย์ ยกเข้าสู่ราศีตุลย์ ) นั้นอยู่ในกลุ่มดาวกลุ่มนี้ วันที่ 23 กันยายนเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลก ฝ่ายเหนือเริ่มวันฤดูใบไม้ร่วง วันนั้นกลางวันและกลางคืนเท่ากัน

 

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th