คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด-ช้าที่สุด

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ที่มีภูเขาสูงที่สุดในระบบสุริยะ


หน้าที่ 1 || 2 || 3

ดาวเคราะห์ที่มีภูเขาสูงที่สุดในระบบสุริยะ

 

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417352106-highest-o.jpg
ภาพภูเขาสูงบนดาวอังคาร 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453


ดาวอังคาร ภูเขาที่สูงที่สุดคือ เขาโอลิมปัส สูงถึง 22-24 กิโลเมตร
เทียบกับยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วเป็นรุ่นหลานเลยมั้ง (8.8 กม.)

 

ดาวเคราะห์ที่มีหุบเหวลึกที่สุดในระบบสุริยะ


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417352192-deepest-o.jpg
หุบเหวบนดาวอังคาร ชื่อ Valles Marineris 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453


ดาวอังคาร หุบเหวนี้ชื่อ Valles Marineris ลึกประมาณ 7 กม. ทอดตัวยาว 4,000 กม. และกว้าง 200 กม.

 

ดาวเคราะห์ที่หมุนแปลกที่สุดในระบบสุริยะ

 

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417352318-venus600-o.jpg

ภาพดาวศุกร์  ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

 ดาวเคราะห์ที่หมุนแปลกที่สุดในระบบสุริยะคือดาวศุกร์
ดาวศุกร์ ในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะหมุนไปทิศทางเดียวกัน
ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่หมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม
ถ้าเทียบว่าดาวดวงอื่นหมุนทวนเข็มนาฬิกา ดาวศุกร์ก็หมุนตามเข็มนาฬิกา

เนื้อหาและรูปภาพ ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th