คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุด-เล็กที่สุด

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด-ช้าที่สุด

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ที่มีภูเขาสูงที่สุดในระบบสุริยะ


หน้าที่ 1 || 2 || 3

ดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด-ช้าที่สุด


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350811-mercury1-o.jpg คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350858-neptune1-o.jpg
ดาวพุธ และ ดาวเนปจูน
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

ดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด-ช้าที่สุด
อย่าสับสนกับข้างบน เพราะการหมุนกับการเคลื่อนที่คนละเรื่องกันเลยค่ะ
ดาวเคราะห์บางดวงหมุนเร็วก็จริง แต่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้ามาก แทบจะหมุนอยู่กับที่
ขณะที่บางดวงหมุนช้ามาก แต่กลับเคลื่อนที่เร็วซะงั้นน่ะ ไปดูกันค่ะ
1. ดาวพุธ เคลื่อนที่เร็วที่สุด 172,707 กม./ชม.
2. ดาวศุกร์ 126,100 กม./ชม.
3. โลก 107,000 กม./ชม.
4. ดาวอังคาร 86,868 กม./ชม.
5. ดาวพฤหัส 47,016 กม./ชม.
6. ดาวเสาร์ 34,705 กม./ชม.
7. ดาวยูเรนัส 24,516 กม./ชม.
8. ดาวเนปจูน เคลื่อนที่ช้าที่สุด 19,548 กม./ชม.

 

ดาวที่ใช้เวลา หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เร็วที่สุด-ช้าที่สุด

 

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350578-jupiter-o.jpg คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350811-mercury1-o.jpg
ดาวพฤหัสและดาวพุธ
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

ดาวที่ใช้เวลา หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เร็วที่สุด-ช้าที่สุด ใน 1 วัน
1. ดาวพฤหัส 1 วันบนดาวผ่านไปเร็วสุด เท่ากับ 9.84 ชั่วโมง
2. ดาวเสาร์ 10.2 ชั่วโมง
3. ดาวยูเรนัส 17.9 ชั่วโมง
4. ดาวเนปจูน 19.1 ชั่วโมง
5. โลก 24 ชั่วโมง
6. ดาวอังคาร 24.6 ชั่วโมง
7. ดาวศุกร์ 117 วัน
8. ดาวพุธ 1 วันบนดาวผ่านไปช้าสุด เท่ากับ 176 วัน

(หมุนรอบตัวเองรอบละ 58.6461 วันคาบของการหมุนรอบตัวเอง และการคาบการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ จะพบว่าระยะเวลากลางวัน ถึงกลางคืนบนดาวพุธยาวนานถึง 176 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ )

 

ดาวที่ใช้เวลา โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ เร็วที่สุด-ช้าที่สุด


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350811-mercury1-o.jpg คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350858-neptune1-o.jpg
ดาวพุธและดาวเนปจูน
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

ดาวที่ใช้เวลา โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ เร็วที่สุด-ช้าที่สุด
1. ดาวพุธ 88 วัน
2. ดาวศุกร์ 225 วัน
3. โลก 365.26 วัน (1 ปี)
4. ดาวอังคาร 687 วัน (1.88 ปี)
5. ดาวพฤหัส 4,331.57 วัน (11.86 ปี)
6. ดาวเสาร์ 10,832.33 วัน (29.66 ปี)
7. ดาวยูเรนัส 30,799.10 วัน (84.32 ปี)
8. ดาวเนปจูน 60,190 วัน (164.79 ปี)

 

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีดวงจันทร์มากที่สุด


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/085/026/000/1417350578-jupiter-o.jpg คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417351643-earth-o.jpg
ดาวพฤหัสบดีและโลก
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453


ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีดวงจันทร์มากที่สุด
1. ดาวพฤหัส ดวงจันทร์มากที่สุด 67 ดวง
2. ดาวเสาร์ 62 ดวง
3. ดาวยูเรนัส 27 ดวง
4. ดาวเนปจูน 14 ดวง
5. ดาวอังคาร 2 ดวง
6. โลก ดวงจันทร์น้อยที่สุด 1 ดวง
7. ดาวศุกร์ ไม่มีดวงจันทร์
8. ดาวพุธ ไม่มีดวงจันทร์

 

ดาวเคราะห์ที่ลมพัดแรงที่สุดในระบบสุริยะ


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417351750-neptune-o.jpg
ดาวเนปจูน 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453


ดาวเคราะห์ที่ลมพัดแรงที่สุดในระบบสุริยะคือ ดาวเนปจูน ความเร็วลมสูงสุดประมาณ 2,400 กม./ชม.

ดาวเคราะห์ที่มีพายุขนาดใหญ่ที่สุดและหมุนอยู่นานที่สุดในระบบสุริยะ


คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417351888-jupiterwin-o.jpg
จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

ดาวพฤหัส บริเวณจุดแดงใหญ่ที่เห็น (Great Red Spot) พัดมานานเท่าไรแล้วไม่รู้
รู้แต่มันยังคงพัดไปเรื่อย ๆ ไม่เคยหยุด นักดาราศาสตร์คาดว่ามันหมุน ๆ อยู่อย่างนั้นไม่ต่ำกว่า 400 ปีแล้ว
(เพราะนับตั้งแต่มีการส่องกล้องสังเกตดาว ก็เห็นมันหมุนอยู่แบบนั้นแล้ว)

 

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/086/026/000/1417351921-jupiterwin-o.jpg

Great Red Spot เทียบกับขนาดของโลก
ที่มา : http://pantip.com/topic/32923453

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3

 


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th