คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png
ดาวเคราะห์แคระ

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ดาวหาง

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ฝนดาวตก

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3 || 4

ดาวหาง (Comets)

 

คำอธิบาย: http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.aspx?id=29309
ดาวหาง (Comets)  ที่มา : www.myfirstbrain.com(ดูภาพเคลื่อนไหว)

ดาวหางเป็นเทหวัตถุที่มีมวลน้อยมาก ไม่มีแสงสว่างในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ โดยมีวงโคจรอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ และเคลื่อนที่อยู่รอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีมาก รูปร่างและความสว่างของดาวหางแต่ละดวงจะแตกต่างกันไปตามระยะทางที่ดาวหางอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์


ส่วนประกอบของดาวหาง


คำอธิบาย: http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.aspx?id=29313
ส่วนประกอบของดาวหาง (Comets)  ที่มา : www.myfirstbrain.com(ดูภาพเคลื่อนไหว)

 

คำอธิบาย: http://sunflowercosmos.org/solar_system/comet_images/comet_structure.jpg
โครงสร้างของดาวหาง  ที่มา:http://sunflowercosmos.org/solar_system/solar_system_main/solar_system_comet.html


ดาวหางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ใจกลางหัว หรือ นิวเคลียส (Nucleus) 2. หัว หรือ โคมา (Coma) 3. หาง (Tail) ส่วนหางนี้จะประกอบไปด้วยฝุ่น ก๊าซ และโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า มีลักษณะบางมาก ซึ่งดาวหางจะเคลื่อนที่เข้าหาดวงอาทิตย์ ดังนั้นบริเวณส่วนใจกลางหัว หรือ นิวเคลียส จะมีทิศชี้ไปยังดวงอาทิตย์เช่นกัน
ส่วนสำคัญที่สุดของดาวหางอยู่ตรงใจกลางหัวหรือที่เรียกว่า นิวเคลียสเป็นเทหวัตถุที่มีขนาดเล็กมากที่ปะปนอยู่กับก้อนน้ำแข็งสกปรกและก๊าซแข็ง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวระหว่าง 1 – 10 กิโลเมตร โดยที่จะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยอำนาจของแรงโน้มถ่วงตามกฎของนิวตันเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง โดยวงโจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีมากและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ไม่คงที่ เพราะความเร็วจะลดลงเมื่อโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ และจะโคจรด้วยความเร็วสูงเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์

คำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ส่วนสำคัญที่สุดของดาวหาง
โครงสร้างของดาวหาง ที่มา : http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/sci/astronomy/solar_system_12.htm


เมื่อใดก็ตามที่ดาวหางเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ส่วนของน้ำแข็งสกปรกที่อยู่บริเวณผิวนอกใจกลางหัวจะระเหิดกลายเป็นไอและฝุ่นละอองกระเด็นออกไปด้วย ก๊าซและฝุ่นละอองที่กระจายออกไปนั้นจะคลุมอยู่รอบๆ นิวเคลียสหรือใจกลางหัว กลายเป็นหัวหรือที่เรียกว่า โคมา (Coma) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นระยะทางยาวถึง 100,000 กิโลเมตร มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและขยายตัวเร็วกว่าก๊าซอื่นๆ กลายเป็นเมฆไฮโดรเจนปกคลุมบริเวณรอบๆ ส่วนหัว


วงโคจรของดาวหาง


คำอธิบาย: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Comet_Diagram_text_stripped.png/250px-Comet_Diagram_text_stripped.png
วงโคจรของดาวหาง ที่มา :th.wikipedia.org

คำอธิบาย: http://thaiastro.nectec.or.th/library/error/error4.jpg
วงโคจรของดาวหาง ที่มา : thaiastro.nectec.or.th

เมื่อดาวหางเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นจะเป็นหางยาวออกไปจากบริเวณหัว และมีแสงสว่างสุกใสหันหางออกไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ ซึ่งความสว่างของดาวหางเกิดจากการได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สะท้อนจากก๊าซและฝุ่นละอองของดาวหาง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในรูปความดันของการแผ่รังสีและในรูปของลมสุริยะ ซึ่งจะทำให้น้ำแข็งสกปรกที่หัวดาวหางระเบิดกลายเป็นไอผลักดันให้ก๊าซและฝุ่นละอองที่อยู่ในหัวดาวหางพุ่งกระจายออกไปทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3 || 4

 


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th