คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

รู้จักข้างขึ้นข้างแรม  

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือน

หน้าที่ 1 || 2 || 3

ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือน
ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือนถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว ดวงจันทร์และดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ บนท้องฟ้า (ขึ้นอยู่กับคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์เอง) ดังนั้นการที่ดวงจันทร์กับดาวเคราะห์มาอยู่ในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งปรากฏบนท้องฟ้าใกล้เคียงกันก็ถือเป็นเรื่องปกติ  โดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้ ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะอยู่เคียงดวงจันทร์เสี้ยว ซึ่งในแต่ละวันจะสามารถสังเกตเห็นรูปแบบการปรากฏที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเฟสของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง
คำอธิบาย: http://www.narit.or.th/images/AstronomyNews/2015-06/2015-06-08/as20150608_1_07.jpg
ภาพจำลองปรากกฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือนในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558  เป็นปรากฏการณ์ที่ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี จะอยู่เคียงดวงจันทร์เสี้ยว ที่มีลักษณะปรากฏที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน
ที่มา : http://www.narit.or.th

ปรากฎการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือนที่เคยเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือนที่ปรากฏรูปแบบที่เป็นพระจันทร์ยิ้ม ในช่วงค่ำของคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2551 คนไทยทั่วประเทศที่แหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือนในครั้งนั้นมี ดาวศุกร์ (Venus) ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และดวงจันทร์เสี้ยว (Crescent Moon) เคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งปรากฎบนท้องฟ้าใกล้เคียงกันเกิดเป็นภาพดวงจันทร์ยิ้มที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างภาพถ่ายปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ซึ่งมีดาวศุกร์ ดวงจันทร์และดาวพฤหัสบดีมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันอยู่ใกล้ๆกับกระจุดดาวลูกไก่ ดังภาพ

คำอธิบาย: http://www.narit.or.th/images/AstronomyNews/2015-06/2015-06-08/as20150608_1_04.JPEG คำอธิบาย: http://www.narit.or.th/images/AstronomyNews/2015-06/2015-06-08/as20150608_1_05.jpg
ภาพถ่ายปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่มีลักษณะคล้ายดวงจันทร์ยิ้มเหนือฟ้าเมืองไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2551 (ซ้าย) และภาพปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนวันที่ 26 มีนาคม 2555 (ขวา)
ที่มา : http://www.narit.or.th

ภาพปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุท้องฟ้า 3 วัตถุเคลื่อนที่มาเคียงกัน แต่ในบางครั้งก็อาจจะมีวัตถุท้องฟ้ามากกว่า 3 วัตถุที่เคลื่อนที่มีอยู่ใกล้ๆ กันได้ ยกตัวอย่างเช่นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนใน

คำอธิบาย: http://www.narit.or.th/images/AstronomyNews/2015-06/2015-06-08/as20150608_1_06.jpg
ภาพ แสดงการเรียงตัวกันของดาวเคราะห์ โดยมีดาวพุธ ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ เรียงตัวและมีดวงจันทร์เสี้ยวเคียงกันเป็นภาพที่สวยงามสวยงามเหนือเส้นขอบฟ้าทิศตะวันออก (ภาพโดย Stefan Seip (TWAN) ถ่ายเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศประเทศเยอรมนี)  ที่มา : http://www.narit.or.th

หน้าที่ 1 || 2 || 3


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th